ИЗОТСЕРВИЗ „ИЗОТКОМЕРС” ООД – Бургас:

притежава лиценз от ДАМТН /Държавна Агенция за Метрологичен и Технически Надзор/ за сервиз и ремонт на електонни касови апарати с фискална памет /ЕКАФП/ и извършва всички видове услуги според изискванията на НАРЕДБА H-18, касаещи фискалните устройства:

 

1.Гаранционен и извънгаранционен сервиз
2.Програмиране на фискално устройство/ФУ/ с данни на клиента
3.Фискализация на ФУ
4.Регистрация в сървъра на НАП
5.Издаване на Свидетелство за регистрация на ФУ
6.Обучение на персонала за работа с ФУ
7.Смяна име и адрес на обекта,фирмата или МОЛ
8.Смяна на фискална памет и КЛЕН
9.Водене на сервизно досие съгласно изискванията на НАРЕДБА H-18
10.Ремонт във възможно най-кратък срок
11.Посещение на място при клиента / по желание/
12.Бракуване на ФУ и извеждането му от експлоатация
13.Консултации по внедряване на компютърна система, съобразена с вашия бизнес
14.Предоставяне на комплексни решения: техника+софтуер за оборудване на магазини, складове,ресторанти,кафенета,хотели и др.

„ИЗОТКОМЕРС” ООД притежава сертификат за членство в БАДФУ /Българска Асоциация на Дистрибуторите на Фискални Устройства/ – гаранция за коректно партньорство и висок професионализъм.

 

 1.Гаранционен и извънгаранционен сервиз

„ИЗОТКОМЕРС” ООД сключва гаранционни договори за сервиз на всички фискални устройства, които продава, в рамките на гаранционните условия, предоставени от производителите им съгласно НАРЕДБА H-18.

„ИЗОТКОМЕРС” ЕООД предлага на своите клиенти Абонаментни сервизни договори /задължителни по НАРЕДБА H-18/ за извънгаранционен сервиз

 

 2.Програмиране на фискално устройство/ФУ/ с данни на клиента

Необходимите данни за програмиране на касовия апарат са:

1. Наименование и адрес на фирмата по регистрация в Агенцията по вписванията
2. БУЛСТАТ или ЕГН /записва се необратимо във фискалната памет на апарата/
3.ДДС номер ако сте регистрирани по ЗДДС.
4.Име и адрес на търговския обект
5.Наименование на групите стоки или услуги, които се предлагат в обекта.

Моля уточнете тази информация предварително, защото тя се изписва задължително на фискалните бонове при въвеждането в експлоатация.

 

 3. Фискализация на фискално устройство

Фискализацията е процес, при който трайно и необратимо се записва БУЛСТАТ на фирмата или ЕГН на физическо лице във фискалната памет на касовия апарат.Тази дейност се извършва задължително в сервиза от оторизиран сервизен специалист, който е преминал курс на обучение в завода производител на ФУ и се вписва в паспорта на фискалното устройство.

 

 4. Регистрация в сървъра на НАП

Задължително се извършва в оторизиран сервиз от сервизен специалист със съответните правомощия.Представлява активиране на Данъчния терминал, с който се осъществява дистанционната връзка с НАП.След пускането в експлоатация се получава регистрационен номер от сървъра на НАП, който се вписва в Свидетелството за регистрация на фискалното устройство, издадено от сервиза.

 

 5. Свидетелството за регистрация на фискалното устройство

„ИЗОТКОМЕРС” ООД гр.Бургас е оторизиран сервиз от ДАМТН /Държавна Агенция за Метрологичен и Технически Надзор/ за издаване на Свидетелството за регистрация на фискалното устройство след пускането му в експлоатация и регистрация в сървъра на НАП.

 

 6. Обучение на персонала за работа с ФУ

В сервиза на „ИЗОТКОМЕРС” ООД се извършва обучение за работа с всички видове касови апарати. Нашият екип е разработил опростени указания за различните модели, които предоставяме за ползване на всеки наш клиент.